พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560  นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลองจังหวัดชัยภูมิ   Fดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน  ณ  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วิหารวัดทรงศิลาพระอารามหลวง อำเภอเมืองชัยภูมิ    อ่านเพิ่มเติม...

การรับฟังแนวทางการพัฒนาอำเภอคอนสาร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาอำเภอคอนสาร ณ วัดเจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีกับรองผวจ.มงคล อดทน

ร่วมแสดงความยินดีกับรองผวจ.มงคล อดทน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบนายมงคล อดทน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

  พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

 •  

  พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วัน

 • การรับฟังแนวทางการพัฒนาอำเภอคอนสาร

 • ร่วมแสดงความยินดีกับรองผวจ.มงคล อดทน

  ร่วมแสดงความยินดีกับรองผวจ.มงคล อดทน

 • การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

  การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.