มาดีสถิติชัยภูมิ ภูมิใจผ้าไทย (เดือนกันยายน2563)

มาดีสถิติชัยภูมิ ภูมิใจผ้าไทย (เดือนกันยายน2563) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้นำเสนอ โดยรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิได้เชิญชวนให้บุคลากรภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนการใช้แล... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ" ณ โรงแรมเลิศนิมิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ และภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัด  อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)     นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรม ชาโต เดอเขาใหญ่ แอนด์รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างการรับรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดย นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ     อ่านเพิ่มเติม...

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 			พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • มาดีสถิติชัยภูมิ ภูมิใจผ้าไทย (เดือนกันยายน2563)

  มาดีสถิติชัยภูมิ ภูมิใจผ้าไทย (เดือนกันยายน2563)

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการสร้างเครือข่ายสายสั

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ใน

 • พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 			พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.