กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริวเณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิภาพกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ วันที่ 18-20 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  นางสุภรา ชุ่มขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและนายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)  ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดชลบุรี  อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน   เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น     อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ

 • การประชุมประจำเดือนกันยายน 2562

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบกา

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.