แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 1
ตารางรายการสถิติที่ปรับปรุงและชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล) จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 14
เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 23
เอกสารเผยแพร่ เขียนโดย admin 156
รายละเอียดประกอบงบการเงิน2561 เขียนโดย admin 137
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 242
เน็ตประชารัฐจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 218
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขียนโดย admin 213
คู่มือปฏิบัติงานสนาม เขียนโดย admin 251
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส เขียนโดย admin 1172

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.