แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันคนพิการสากล เขียนโดย admin 138
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 128
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 เขียนโดย admin 169
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนกันยายน 2559 เขียนโดย admin 145
การประชุมชี้แจงผ่านระบบVideo Conference ครั้งที่2/2560 เขียนโดย admin 222
"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 96
วันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 229
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 154
ร่วมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาข้าว เขียนโดย admin 304
การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 214

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.