แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 122
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 221
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 144
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และ MIS) เขียนโดย admin 140
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 177
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 165
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 164
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 153
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 151
พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 178

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.