แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 156
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 117
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0013/ว103ลว.3มี.ค.60 เขียนโดย admin 232
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 186
การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 146
พิธีทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 133
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เขียนโดย admin 251
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2560 เขียนโดย admin 127
ตารางขอข้อมูล เขียนโดย admin 417
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 288

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.