แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 108
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 171
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 119
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และ MIS) เขียนโดย admin 111
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 143
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 139
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 136
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 124
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 131
พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 139

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.