แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 150
การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 125
พิธีทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 114
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เขียนโดย admin 228
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2560 เขียนโดย admin 103
ตารางขอข้อมูล เขียนโดย admin 385
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 257
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการให้และรับของขวัญ เขียนโดย admin 95
ประชุมรับนโยบายผ่านระบบVDO Conference เขียนโดย admin 195
งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2560 เขียนโดย admin 240

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.