แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 81
วันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 203
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 135
ร่วมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาข้าว เขียนโดย admin 257
การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 192
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์2559 เขียนโดย admin 276
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2558 เขียนโดย admin 318
พิธีประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" เขียนโดย admin 213
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย admin 666
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เขียนโดย admin 278

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.