แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางขอข้อมูล เขียนโดย admin 361
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 228
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการให้และรับของขวัญ เขียนโดย admin 82
ประชุมรับนโยบายผ่านระบบVDO Conference เขียนโดย admin 171
งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2560 เขียนโดย admin 213
วันคนพิการสากล เขียนโดย admin 125
ประชาสัมพันธ์โครงการเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย admin 116
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 เขียนโดย admin 135
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนกันยายน 2559 เขียนโดย admin 128
การประชุมชี้แจงผ่านระบบVideo Conference ครั้งที่2/2560 เขียนโดย admin 196

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.