แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 90
พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 94
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เขียนโดย admin 109
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 83
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0013/ว103ลว.3มี.ค.60 เขียนโดย admin 164
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 125
การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 111
พิธีทำบุญตักบาตร เขียนโดย admin 99
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เขียนโดย admin 197
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2560 เขียนโดย admin 92

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.