แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เขียนโดย admin 56
Big cleaning day เขียนโดย admin 54
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 70
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 110
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 81
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และ MIS) เขียนโดย admin 71
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 101
พิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย admin 100
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 97
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 90

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.