แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 121
การประชุมชี้แจง/ติดตามงาน ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 99
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 111
ประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนโดย admin 142
การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data) เขียนโดย admin 130
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 117
กิจกรรมทำความสะอาด เขียนโดย admin 111
การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 140
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560 เขียนโดย admin 169
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 215

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.