แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ เขียนโดย admin 122
การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เขียนโดย admin 151
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 128
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561 เขียนโดย admin 144
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 139
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 311
กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ เขียนโดย admin 132
พิธีประกาศความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 148
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 91
การตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัลและด้านยุติธรรม เขียนโดย admin 125

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.