แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 56
การตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัลและด้านยุติธรรม เขียนโดย admin 78
การตรวจงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 72
การประชุมชี้แจง/ติดตามงาน ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 56
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 67
ประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนโดย admin 97
การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data) เขียนโดย admin 87
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 79
กิจกรรมทำความสะอาด เขียนโดย admin 73
การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 103

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.