แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย admin 108
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 150
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 178
สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 182
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 183
พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค Digital Big bang Regional 2018 เขียนโดย admin 94
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 134
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 171
พิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พญาแล เขียนโดย admin 91
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนกันยายน 2561 เขียนโดย sep61 180

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.