แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พญาแล เขียนโดย admin 50
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนกันยายน 2561 เขียนโดย sep61 122
กิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ เขียนโดย admin 71
การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เขียนโดย admin 105
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 74
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561 เขียนโดย admin 99
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 88
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 247
กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ เขียนโดย admin 78
พิธีประกาศความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 89

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.