แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 65
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 47
การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่11/2561 เขียนโดย admin 53
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 54
โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ เขียนโดย admin 55
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เขียนโดย admin 103
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 85
การอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” เขียนโดย admin 98
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 129

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.