แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 42
การตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัลและด้านยุติธรรม เขียนโดย admin 50
การตรวจงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 49
การประชุมชี้แจง/ติดตามงาน ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 39
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 49
ประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนโดย admin 81
การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data) เขียนโดย admin 74
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 61
กิจกรรมทำความสะอาด เขียนโดย admin 58
การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 80

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.