แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจง/ติดตามงาน ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 10
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 22
ประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนโดย admin 33
การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data) เขียนโดย admin 38
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 35
กิจกรรมทำความสะอาด เขียนโดย admin 32
การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 53
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560 เขียนโดย admin 61
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 106
การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อ.คอนสวรรค์ เขียนโดย admin 88

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.