แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 47
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 49
การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 57
กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เขียนโดย admin 40
มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 48
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม2561 เขียนโดย admin 48
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 64
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค เขียนโดย admin 83
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เขียนโดย admin 63
กิจกรรม 5 ธันวาคม2561 เขียนโดย admin 55

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.