แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พญาแล เขียนโดย admin 31
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนกันยายน 2561 เขียนโดย sep61 85
กิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ เขียนโดย admin 50
การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เขียนโดย admin 69
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 56
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561 เขียนโดย admin 77
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 66
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 214
กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ เขียนโดย admin 58
พิธีประกาศความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 58

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.