แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 4
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 10
การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 10
กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เขียนโดย admin 10
มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 22
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม2561 เขียนโดย admin 22
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 30
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค เขียนโดย admin 43
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เขียนโดย admin 35
กิจกรรม 5 ธันวาคม2561 เขียนโดย admin 31

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.