แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 16
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลอ.บ้านแท่นและภูเขียว เขียนโดย admin 11
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล อ.หนองบัวแดง เขียนโดย admin 10
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลอ.บ้านเขว้า เขียนโดย admin 13
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำฯ เขียนโดย admin 14
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 17
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล อ.คอนสาร เขียนโดย admin 22
ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล อ.คอนสวรรค์ เขียนโดย admin 10
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 17
การประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) เขียนโดย admin 13

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.