แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 15
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 9
พิธีถวายราชสักการะ"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 67
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 17
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 19
การหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลดิจิทัล เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 38
การประชุมกรมการจังหวัดฯประจำเดือนมกราคม2562 เขียนโดย admin 34
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 90
งานวันคนพิการสากล เขียนโดย admin 58

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.