แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 7
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 9
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 58
กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ เขียนโดย admin 7
พิธีประกาศความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 5
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 7
การตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัลและด้านยุติธรรม เขียนโดย admin 13
การตรวจงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนและโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 14
การประชุมชี้แจง/ติดตามงาน ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 5
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.