แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 15
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 19
พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค Digital Big bang Regional 2018 เขียนโดย admin 2
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 15
พิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พญาแล เขียนโดย admin 7
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 53
กิจกรรมปลูกป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ เขียนโดย admin 26
การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เขียนโดย admin 31
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 33

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.