แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเสวนา "แนวทางการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19" เขียนโดย admin 5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เขียนโดย admin 8
วันจักรี 6 เมษายน เขียนโดย admin 7
วันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย เขียนโดย admin 11
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ เขียนโดย admin 11
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 10
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 30
สถิติจังหวัดชัยภูมิรับและถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 70
การประเมินการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 38
การประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 16

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.