แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรม “รวมพล คนTO BE NUMBER ONE สู่สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย เขียนโดย admin 13
การประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 15
รวมน้ำใจชาวชัยภูมิ 2564 เขียนโดย admin 24
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 35
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย hdk36 40
อาสาสมัครดิจิทัลจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 98
อาสาสมัครดิจิทัลจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 51
การอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 71
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 66
สัมมนา "สร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม" เขียนโดย admin 58

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.