แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 3
การประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 เขียนโดย admin 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 12
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 11
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด เขียนโดย admin 12
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 17
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เขียนโดย admin 19
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด เขียนโดย admin 14
การประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 39
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 22

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.