แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนชาวชัยภูมิฉีดวัคซีน COVID-19 เขียนโดย admin 26
กิจกรรมร่วมสนุกผ่านแอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล เขียนโดย admin 18
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เขียนโดย fgfhf 37
งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 48
กิจกรรมเสวนา "แนวทางการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19" เขียนโดย admin 51
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เขียนโดย admin 60
วันจักรี 6 เมษายน เขียนโดย admin 44
วันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย เขียนโดย admin 48
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ เขียนโดย admin 40
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 52

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.