แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Big Cleaning Day1 เมษายน 2563 เขียนโดย admin 4
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 2
กิจกรรมออกกำลังกายครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 13
โครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้” เขียนโดย admin 12
Big Cleaning Day19 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 19
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 7
โครงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 22
กิจกรรมรวมพลคนชัยภูมิ เขียนโดย admin 15
รางวัลองค์กรไร้พุง เขียนโดย admin 54
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 58

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.