แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เขียนโดย admin 22
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 2
พิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 2
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 2
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย admin 8
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เขียนโดย admin 14
พิธีปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” พระราชทาน เขียนโดย admin 13
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 21
การตรวจนับทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปีของทรัพย์สินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 30
การติดตาม นิเทศและตรวจสอบคุณภาพของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.