แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 316
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 450
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 299
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 317
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 726
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 434
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 428
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 613
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 520
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 423

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.