แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย asas63 46
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย ds1122 59
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 88
การดำเนินชีวิตวิถีแบบใหม่(New Normal) เขียนโดย admin 172
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย z3 92
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 159
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย ่ีj2020 125
การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 136
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 220
แจ้งเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 176
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 144
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 250
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 238
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 386
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 228
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 451
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 353
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 401
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 418
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 491
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 309
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 440
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 515
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 483
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 494
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 668
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 510
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 424
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 413
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 427
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 486
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1471
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 445
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 405
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 404
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 762
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 425
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 480
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 464
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 462
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 856
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 446
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 628
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 440
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 2322
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 836
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 3030
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 793
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 800
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 530
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 881
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 577
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 631
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 621
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 777
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 588
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 598
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 1030
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 738
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 734
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 946
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 821
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 769
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 711
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 772
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 651
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 871
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 674
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 721
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 697
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 698
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 625
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 719
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 709
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 670
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 714
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 677
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 765
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 672
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 635
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 755
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 706
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 750
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 723
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 622
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 656
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 707
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1439
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 728
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 796
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 717
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 652
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 718
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 664
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 815
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 690
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 726
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 740
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 738
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 683

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.