แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 11
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 112
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 125
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 133
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 140
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 195
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 120
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 148
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 214
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 296
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 286
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 445
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 234
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 195
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 216
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 232
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 289
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1115
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 235
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 209
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 236
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 442
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 209
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 223
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 246
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 247
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 431
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 261
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 418
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 247
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1886
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 641
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2526
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 602
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 610
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 360
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 663
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 376
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 456
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 427
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 573
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 414
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 424
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 836
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 529
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 533
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 715
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 638
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 556
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 485
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 576
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 479
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 652
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 485
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 509
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 525
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 510
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 444
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 524
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 527
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 508
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 525
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 496
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 536
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 474
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 429
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 548
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 495
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 531
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 540
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 465
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 478
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 505
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1006
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 536
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 561
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 523
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 453
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 551
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 480
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 645
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 473
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 519
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 519
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 513
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 481
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 485
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 496
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 488
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 480
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 780
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 492
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 507
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 542
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 505
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 491
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 508
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 484
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 468
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 897

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.