แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เขียนโดย admin 3
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย gif30364 13
รู้จักสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม(ข้อมูลที่จัดเก็บ) เขียนโดย admin 14
มาดีชวนรู้จักสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 14
วันมาฆบูชา เขียนโดย fdre2 15
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย fhk22021 25
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 41
กิจกรรมสะสมแต้มผ่าน "แอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล" เขียนโดย admin 25
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย asa64 36
ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 เขียนโดย admin 61
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย sa63 42
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 342
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 452
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 1030
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย jhjhj12 168
ยกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 642
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย asas63 156
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย ds1122 139
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 145
การดำเนินชีวิตวิถีแบบใหม่(New Normal) เขียนโดย admin 304
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย z3 158
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 257
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย ่ีj2020 189
การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 285
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 303
แจ้งเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 294
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 205
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 338
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 325
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 468
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 284
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 520
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 425
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 459
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 471
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 552
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 372
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 500
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 573
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 555
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 727
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 579
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 479
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 473
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 492
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 547
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1590
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 501
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 461
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 470
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 865
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 485
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 539
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 528
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 528
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 918
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 504
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 692
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 502
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 2633
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 895
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 3416
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 860
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 858
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 582
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 953
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 634
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 686
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 677
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 836
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 649
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 650
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 1088
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 797
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 801
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 1006
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 879
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 830
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 765
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 849
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 711
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 936
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 729
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 781
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 758
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 763
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 680
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 775
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 777
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 728
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 778
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 735
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 825
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 723
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 685
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 815
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 764
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 805
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 782

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.