แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 40
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 59
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 62
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 75
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 108
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 64
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย mar19 125
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 240
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 238
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 375
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 168
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 141
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 154
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 161
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 233
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 247
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 172
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 165
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 185
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 343
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 159
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 170
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 196
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 201
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 370
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 210
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 360
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 206
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1799
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 598
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2425
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 561
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 557
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 314
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 620
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 327
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 416
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 383
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 523
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 372
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 380
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 793
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 483
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 492
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 666
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 589
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 506
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 439
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 530
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 436
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 604
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 447
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 468
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 481
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 467
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 398
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 482
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 485
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 464
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 463
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 455
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 475
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 431
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 391
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 506
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 452
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 480
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 487
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 425
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 439
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 450
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 957
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 483
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 506
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 479
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 409
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 503
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 437
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 591
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 431
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 474
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 474
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 469
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 433
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 438
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 452
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 436
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 436
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 720
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 445
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 464
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 487
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 462
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 451
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 454
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 441
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 426
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 832
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 602

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.