แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 23
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 31
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 35
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 57
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 37
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 47
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย dec2018 75
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 200
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 201
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 336
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 123
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 107
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 116
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 201
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 198
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 133
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 133
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 157
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 292
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 132
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 132
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 156
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 174
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 339
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 183
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 322
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 176
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1741
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2353
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 536
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 526
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 285
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 597
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 301
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 389
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 359
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 495
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 349
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 353
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 769
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 461
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 462
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 645
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 556
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 470
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 415
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 500
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 410
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 575
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 415
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 446
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 458
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 439
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 370
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 458
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 464
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 439
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 437
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 432
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 439
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 402
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 362
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 476
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 420
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 444
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 455
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 402
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 409
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 416
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 919
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 452
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 480
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 447
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 386
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 472
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 406
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 553
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 403
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 448
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 453
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 443
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 411
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 410
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 428
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 414
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 417
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 695
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 421
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 430
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 461
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 440
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 427
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 421
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 419
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 397
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 783
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 575
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1344

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.