แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 เขียนโดย admin 6
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย sa63 9
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 305
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 412
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 980
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย jhjhj12 142
ยกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 596
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย asas63 135
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย ds1122 106
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 125
การดำเนินชีวิตวิถีแบบใหม่(New Normal) เขียนโดย admin 260
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย z3 144
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 224
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย ่ีj2020 170
การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 235
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 261
แจ้งเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 269
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 185
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 320
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 307
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 450
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 270
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 495
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 408
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 440
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 452
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 531
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 352
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 480
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 540
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 538
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 711
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 553
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 459
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 452
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 470
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 527
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1552
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 481
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 441
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 447
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 836
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 464
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 515
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 504
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 508
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 894
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 484
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 672
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 479
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 2583
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 875
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 3357
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 834
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 842
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 567
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 930
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 613
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 666
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 658
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 815
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 628
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 631
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 1069
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 777
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 780
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 989
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 859
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 810
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 751
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 819
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 693
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 916
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 713
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 765
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 737
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 740
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 668
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 756
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 759
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 712
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 758
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 718
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 805
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 706
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 670
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 796
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 750
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 789
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 766
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 664
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 693
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 747
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1640
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 769
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 833
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 758
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 700
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 753

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.