แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 163
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 168
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 301
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 102
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 88
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 90
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 176
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 148
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 96
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 109
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 129
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 228
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 111
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 107
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 121
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 152
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 303
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 158
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 284
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 145
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1672
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 540
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2260
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 501
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 478
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 251
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 574
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 281
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 363
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 332
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 463
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 322
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 324
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 737
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 440
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 434
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 620
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 525
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 436
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 393
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 478
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 382
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 542
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 394
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 424
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 436
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 420
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 350
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 433
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 436
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 420
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 412
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 403
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 400
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 379
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 336
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 453
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 400
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 421
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 420
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 375
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 385
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 376
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 886
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 410
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 447
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 411
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 362
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 437
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 385
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 526
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 382
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 422
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 424
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 417
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 389
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 392
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 405
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 385
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 396
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 676
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 395
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 404
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 427
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 414
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 394
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 384
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 388
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 375
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 734
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 552
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1285

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.