แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 126
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 268
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 42
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 47
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 50
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 139
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 105
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 62
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 100
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 136
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 81
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 79
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 87
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 128
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 252
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 133
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 241
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 122
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1603
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 516
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2064
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 475
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 422
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 216
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 515
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 256
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 311
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 296
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 428
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 280
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 294
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 709
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 414
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 409
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 589
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 502
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 400
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 369
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 442
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 361
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 497
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 366
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 403
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 410
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 394
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 399
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 415
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 396
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 381
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 375
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 344
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 355
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 309
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 428
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 372
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 389
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 390
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 340
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 360
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 337
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 819
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 380
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 422
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 379
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 337
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 406
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 355
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 499
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 356
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 397
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 386
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 388
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 366
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 370
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 384
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 354
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 371
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 648
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 363
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 370
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 380
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 388
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 363
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 357
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 359
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 352
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 566
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 519
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1232

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.