แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 16
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 32
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 58
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 157
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 77
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 148
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1382
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 461
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1675
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 421
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 330
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 157
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 438
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 204
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 257
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 242
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 376
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 230
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 238
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 655
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 360
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 355
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 535
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 450
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 344
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 315
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 381
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 307
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 441
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 314
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 344
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 353
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 341
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 274
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 341
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 357
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 337
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 318
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 321
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 293
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 300
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 259
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 377
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 316
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 335
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 337
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 285
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 305
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 284
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 728
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 326
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 371
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 326
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 285
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 352
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 304
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 436
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 301
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 347
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 334
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 331
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 318
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 319
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 332
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 290
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 318
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 579
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 312
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 317
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 327
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 336
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 310
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 305
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 307
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 300
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 479
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 462
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1091

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.