แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 16
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 40
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 51
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 74
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 84
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 59
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 56
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 65
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 105
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 211
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 112
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 199
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 98
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1472
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 495
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1776
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 453
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 375
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 194
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 485
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 234
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 289
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 274
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 408
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 260
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 272
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 687
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 392
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 388
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 566
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 480
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 377
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 347
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 418
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 340
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 474
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 345
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 377
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 386
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 373
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 306
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 376
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 390
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 372
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 351
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 352
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 323
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 334
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 289
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 406
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 349
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 368
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 369
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 316
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 336
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 316
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 780
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 358
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 400
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 358
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 315
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 382
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 334
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 470
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 332
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 377
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 364
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 366
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 345
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 349
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 361
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 349
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 617
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 343
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 348
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 358
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 365
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 342
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 335
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 337
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 328
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 517
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 492
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1176

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.