แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 14
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 97
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 58
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 46
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 65
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 83
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 106
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 66
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 65
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 71
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 112
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 230
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 118
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 220
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 106
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1495
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 503
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1823
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 459
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 398
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 202
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 496
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 241
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 298
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 280
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 414
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 266
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 278
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 693
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 400
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 394
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 574
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 489
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 386
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 354
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 427
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 346
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 482
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 350
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 387
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 393
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 380
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 383
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 398
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 378
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 359
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 360
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 331
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 340
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 295
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 413
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 356
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 374
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 375
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 325
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 345
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 323
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 795
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 366
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 407
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 365
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 322
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 391
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 341
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 483
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 339
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 383
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 371
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 372
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 352
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 355
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 368
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 333
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 356
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 633
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 350
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 355
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 365
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 373
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 349
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 342
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 344
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 338
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 536
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 502
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1198

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.