แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 42
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 49
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 153
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 166
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 178
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 182
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 255
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 152
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 195
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 266
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 325
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 498
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 278
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 231
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 255
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 277
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 320
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1162
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 278
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 246
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 264
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 509
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 248
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 264
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 294
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 271
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 673
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 293
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 453
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 269
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1949
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 661
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2599
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 633
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 646
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 381
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 699
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 406
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 481
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 458
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 603
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 444
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 454
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 867
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 563
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 553
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 755
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 667
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 587
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 518
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 596
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 509
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 679
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 506
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 533
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 550
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 536
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 469
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 554
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 534
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 555
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 525
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 566
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 510
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 459
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 570
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 521
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 569
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 486
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 500
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 535
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1043
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 571
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 606
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 547
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 485
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 579
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 511
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 669
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 500
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 543
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 550
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 534
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 506
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 507
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 518
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 514
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 503
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 814
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 518
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 534
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 567
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 530
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 524
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 539
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 512
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 489

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.