แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 0
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย ่ีj2020 19
การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 34
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 79
แจ้งเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 38
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 156
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 144
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 192
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 139
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 285
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 270
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 280
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 270
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 367
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 221
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 311
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 379
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 394
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 405
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 579
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 377
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 335
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 328
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 343
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 402
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1325
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 363
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 321
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 320
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 650
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 339
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 343
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 381
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 340
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 763
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 366
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 545
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 358
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 2173
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 722
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2839
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 709
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 714
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 447
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 784
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 490
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 547
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 535
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 670
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 506
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 507
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 945
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 649
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 624
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 838
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 725
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 673
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 593
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 654
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 576
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 756
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 562
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 606
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 616
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 616
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 540
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 631
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 625
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 591
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 637
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 586
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 673
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 589
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 520
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 639
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 593
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 631
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 637
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 540
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 545
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 596
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1169
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 643
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 703
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 605
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 555
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 633
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 581
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 737
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 573
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 611
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 621
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 626
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 571
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 584
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 585
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 609
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 560
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 899

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.