แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 73
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 90
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 97
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 106
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 149
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 91
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 108
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 176
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 268
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 259
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 411
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 198
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 170
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 183
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 196
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 257
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 282
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 204
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 186
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 206
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 393
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 182
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 195
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 218
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 223
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 397
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 236
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 385
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 224
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1840
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 618
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2479
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 579
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 581
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 335
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 640
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 348
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 435
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 403
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 547
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 391
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 401
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 812
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 506
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 510
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 689
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 610
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 526
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 461
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 550
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 456
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 629
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 466
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 490
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 502
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 489
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 422
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 503
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 506
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 484
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 496
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 472
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 505
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 451
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 410
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 528
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 475
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 501
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 510
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 446
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 457
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 477
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 981
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 508
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 531
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 501
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 429
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 525
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 458
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 615
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 453
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 496
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 496
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 489
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 457
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 463
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 474
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 460
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 456
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 750
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 465
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 482
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 513
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 482
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 471
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 477
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 461
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 447
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 860
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 626

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.