แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวิสาขบูชา 2564 เขียนโดย admin 20
วันฉัตรมงคล 2564 เขียนโดย admin 22
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย gky46 48
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เขียนโดย admin 61
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3161/2564 ลงวันที่ 17 เม.ย.64 เขียนโดย admin 367
การประชุมชี้แจงมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เขียนโดย admin 27
รู้จักสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม(ข้อมูลที่จัดเก็บ) เขียนโดย admin 41
มาดีชวนรู้จักสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 34
วันมาฆบูชา เขียนโดย fdre2 33
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย fhk22021 43
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 92
กิจกรรมสะสมแต้มผ่าน "แอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล" เขียนโดย admin 47
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย asa64 59
ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 เขียนโดย admin 103
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย sa63 62
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 372
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 473
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 1059
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย jhjhj12 193
ยกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 674
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย asas63 176
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย ds1122 158
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 169
การดำเนินชีวิตวิถีแบบใหม่(New Normal) เขียนโดย admin 344
โครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย z3 181
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 290
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย ่ีj2020 219
การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 369
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 363
แจ้งเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 317
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 230
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 340
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 488
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2562 เขียนโดย admin 307
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 541
สสช.งดรับและให้ของขวัญ เขียนโดย admin 447
Bikeอุ่นไอรัก เขียนโดย admin 477
สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เขียนโดย admin 488
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 582
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เขียนโดย admin 402
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 521
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย may29 607
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 586
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 578
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 752
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 615
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 503
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 496
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 514
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 570
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 1637
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 523
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 486
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 497
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 909
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 508
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 565
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 554
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 548
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 944
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 524
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 711
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 526
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 2680
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 913
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 3468
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 881
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 880
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 604
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 973
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 651
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 705
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 700
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 860
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 678
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 673
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 1109
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 821
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 826
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 1027
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 900
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 850
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 784
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 871
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 732
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 960
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 746
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 799
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 783
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 781
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 704
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 790
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 807
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 745
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 797
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 755
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 848
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 743
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 703

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.