แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 129
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 150
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 287
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 67
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 75
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 160
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 134
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 79
ประชาสัมพันธ์โครงการๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 102
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 119
จุดบริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 185
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 98
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 96
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 104
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 140
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 276
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 149
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 263
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 133
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1628
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 528
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2180
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 488
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 448
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 229
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 547
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 267
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 324
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 309
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 442
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 291
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 305
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 722
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 427
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 422
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 606
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 515
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 413
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 380
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 459
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 372
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 512
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 377
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 413
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 423
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 406
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 337
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 411
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 427
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 406
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 393
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 388
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 357
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 368
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 319
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 439
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 387
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 402
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 404
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 353
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 371
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 352
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 847
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 391
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 434
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 391
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 350
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 417
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 368
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 513
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 368
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 407
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 400
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 400
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 379
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 382
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 395
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 367
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 381
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 660
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 376
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 382
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 394
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 401
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 377
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 369
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 372
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 364
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 677
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 530
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1252

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.