แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาดี...มีคำตอบ เขียนโดย admin 42
การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย 23032017MIS1.2560 83
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/2560 เขียนโดย admin 126
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 60
ตารางขอข้อมูลตามหนังสือที่ชย0014/ว25ลว.23ม.ค.60 เขียนโดย admin 123
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เขียนโดย admin 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เขียนโดย admin 1331
พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน " เขียนโดย 24032017 444
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1628
สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ เขียนโดย admin 407
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 315
ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558 เขียนโดย admin 142
ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 417
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 188
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย admin 243
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย admin 228
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เขียนโดย admin 363
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 216
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 224
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2557 เขียนโดย admin 640
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน2557 เขียนโดย admin 346
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2557 เขียนโดย admin 341
โครงการถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 517
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 435
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 เขียนโดย admin 329
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เขียนโดย admin 301
มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 365
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553 เขียนโดย admin 293
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เขียนโดย admin 424
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553 เขียนโดย admin 299
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เขียนโดย admin 328
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 335
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 5 พ.ค.53 เขียนโดย admin 326
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553 เขียนโดย admin 261
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 324
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 340
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2553 เขียนโดย admin 321
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 302
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553 เขียนโดย admin 305
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 277
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553 เขียนโดย admin 287
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553 เขียนโดย admin 246
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 363
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย admin 301
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 321
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 323
จังหวัดชัยภูมิเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด2553 เขียนโดย admin 271
โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 289
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 270
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 684
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 311
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 357
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552 เขียนโดย admin 312
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2552 เขียนโดย admin 272
ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 334
โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552 เขียนโดย admin 290
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม เขียนโดย admin 416
โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552 เขียนโดย admin 286
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 332
โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 320
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 317
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 304
กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ เขียนโดย admin 305
โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2552 เขียนโดย admin 317
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2552 เขียนโดย admin 274
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552 เขียนโดย admin 304
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 561
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 295
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552 เขียนโดย admin 303
งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552 เขียนโดย admin 312
วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552 เขียนโดย admin 321
สวัสดีปีใหม่ 2552 เขียนโดย admin 297
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 290
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 292
โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 284
มาดีชัยภูมิ เขียนโดย admin 460
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ เขียนโดย admin 448
สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1048

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.