แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารและรายงานสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 433
ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 91
การใช้พลังงานจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 94
สรุปผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 106
การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย 23032017MIS 750
ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์ เขียนโดย 22092017Agenda 619
ชุดข้อมูลกลาง:ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ เขียนโดย 23032017Data4 841
ชุดข้อมูลกลางเรื่องขยะ เขียนโดย 22092017Gabage 795
ชุดข้อมูลกลางเรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย 22092017Older 1383
ชุดข้อมูลกลางเรื่องการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1217

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.