แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจ เขียนโดย admin 272
บทสรุปผู้บริหารการประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 เขียนโดย admin 207
การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 461
สรุปภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 326
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 415
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 445
ผลการสำรวจและเอกสารที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 1148
เอกสารและรายงานสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 2111
ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 552
การใช้พลังงานจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 545

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.