แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 26
เอกสารและรายงานสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 706
ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 189
การใช้พลังงานจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 172
สรุปผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 186
การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย 23032017MIS 866
ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์ เขียนโดย 22092017Agenda 729
ชุดข้อมูลกลาง:ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ เขียนโดย 23032017Data4 1130
ชุดข้อมูลกลางเรื่องขยะ เขียนโดย 22092017Gabage 966
ชุดข้อมูลกลางเรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย 22092017Older 1690

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.