แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารและรายงานสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 523
ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 133
การใช้พลังงานจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 116
สรุปผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 130
การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย 23032017MIS 795
ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์ เขียนโดย 22092017Agenda 659
ชุดข้อมูลกลาง:ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ เขียนโดย 23032017Data4 938
ชุดข้อมูลกลางเรื่องขยะ เขียนโดย 22092017Gabage 860
ชุดข้อมูลกลางเรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย 22092017Older 1491
ชุดข้อมูลกลางเรื่องการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1300

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.