แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทสรุปผู้บริหารการประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 เขียนโดย admin 117
การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 169
สรุปภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 208
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 291
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 351
ผลการสำรวจและเอกสารที่น่าสนใจ เขียนโดย admin 897
เอกสารและรายงานสำนักงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 1641
ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 385
การใช้พลังงานจังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 419
สรุปผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) เขียนโดย admin 450

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.