แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 46
การสำรวจการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2560 เขียนโดย admin 179
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. 2559 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 188
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ. 2559 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 175
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พ.ศ. 2559 จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 223
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 เขียนโดย admin 196
สำรวจภายในจังหวัด 1 เขียนโดย admin 717

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.