วันวิสาขบูชา 2564

 วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันที่ 26 พฤษภาคม 2564) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บแอพพลิเคชั่น อยู่บ้าน สร้างบุญ" และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 นี้

VISAKHA-2564

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.