งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2564  โดยนางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดชัยภูมิและข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

250421.2

250421.1

250421.3

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.