กิจกรรมเสวนา "แนวทางการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19"

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสวนา "แนวทางการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านสถิติของประเทศ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสถิติจากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานในประเทศ ร่วมเสวนาดังกล่าว  โดยนางสาวทิพยรัตน์ ตันสิรวัณณะ  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Application Zoom)

080421.1

080421.2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.