กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 

วันนี้ (7 เมษายน 2564)  เวลา 09.00น. นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างส่วนราชการ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย(วันจักรี) และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมสถานที่รำถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564  โดยนางสาวทิพย์รัตน์  ตันสิริวัณณะ  สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนบรรณาการและถนนหฤทัย

070421.1

070421.2

070421.3

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.