ที่ตั้งสำนักงาน

 Building

 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 5 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0- 4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.