วันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการและชาวชัยภูมิ ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้น โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หลังเก่า ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2564

020421.1

020421.3

020421.2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.