2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ทรงพระเจริญ

02042021

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.