การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

 วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติหน้าที่ จัดเก็บข้อมูล และเป็นวิทยากรตัวคูณ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล โดย นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand จ. นนทบุรี  

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.