กิจกรรม “รวมพล คนTO BE NUMBER ONE สู่สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 15.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพล คนTO BE NUMBER ONE สู่สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย  โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกหลัก 3อ 2 ส ในการป้งกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดีเพียงพอ  โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

181220.1

181220.2

1608285767325

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.