กิจกรรม “รวมพล คนTO BE NUMBER ONE สู่สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย

| พิมพ์ |

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 15.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพล คนTO BE NUMBER ONE สู่สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย  โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกหลัก 3อ 2 ส ในการป้งกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดีเพียงพอ  โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

181220.1

181220.2

1608285767325