การประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน Register based census โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

20201214W

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.