การประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ"

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ" ณ โรงแรมเลิศนิมิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ และภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัด 

260820.1

260820.2

260820.3

260820.4

260820.5

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.