การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

 

 

นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรม ชาโต เดอเขาใหญ่ แอนด์รีสอร์ท  อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างการรับรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ

150820.1

150820.2

150820.3

150820.4

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.