"ชัยภูมิภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยชัยภูมิ" 10-14 สิงหาคม 2563

(วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2563) สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย "ชัยภูมิภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยชัยภูมิ" 

thai10-140820

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.