สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  นางปราสัย  อำพันฉาย สถิติชัยภูมิ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563  ซึ่งสอบถามข้อมูลจากผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม และประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโนบาย/มาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563

200520.1

200520.2

200520.3

200520.4

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.