วันวิสาขบูชา2563

เนื่องด้วยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันวิสาขบูชา  โดยเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มหาเถรสมาคม และรัฐบาลยังคงงดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท  ประชาชนที่จะไปทำบุญตักบาตร ต้องยึดความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

VISAKHA-63

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.