กิจกรรมออกกำลังกายครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมออกกำลังกายของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 1  ประจำเดือนมีนาคม  2563  ตามนโยบายดำเนินงานวาระจังหวัดชัยภูมิ คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค  เพื่อมุ่งสู่ คนชัยภูมิ หุ่นดี ไม่มีพุง  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพที่ดี โดยให้มีการดำเนินการในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หมู่บ้าน ชุมชน วัด และสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วม สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพที่ดี ให้เป็นองค์กรไร้พุง

1584964405301

1584964419816

1584964431251


สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.