โครงการ “ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้”

นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  เพาะกล้าพันธุ์ไผ่มงคล เพื่อนำไปปลูกพร้อมกันในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันมงคลทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ  ตามที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เชิญชวนให้ร่วมโครงการ"ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้" โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” และ “ป่า3อย่าง ประโยชน์4อย่าง” ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 รวมทั้งพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ  ทั้งยังเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ไผ่  ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่ป่า

Pai

Face.pai    Face.pai2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.