การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น.  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

130320.1

130320.2

130320.3

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.