กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

 

นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด ภายใต้มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

3rs.1

3Rs.2

3rs.3

3rs.4

3rs.5

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.