ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอคอนสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2563

วันนี้(4 กุมภาพันธ์ 2563) นางปราสัย  อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สถิติประสานงานอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสาร/สร้างการรับรู้ในการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายสถิติเพื่อเตรียมจัดหาบุคลากรที่จะจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่

“ มาดี สถิติชัยภูมิ มีดีที่ข้อมูล”

Amp03PrPOP63.1

Amp03PrPOP63.2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.