การประชาสัมพันธ์

นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  นำเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

190220.4

 

นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 และโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ให้แก่ส่วนราชการ  ประชาชน  ครัวเรือนตัวอย่าง เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง  เพื่อใช้ประโยชน์กในการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป

PrH6

 การประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชน

 

นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ" มาดี สถิติชัยภูมิ "เจ้าหน้าที่ประสานงานอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563

 

chutiphon อ่านต่อที่นี่


การประชาสัมพันธ์กับภาครัฐ

การประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563กับภาครัฐในปี2562

Gov4 อ่านต่อที่นี่

การประชาสัมพันธ์สปค.63ในการประชุมสภากาแฟ 24 ธันวาคม 2562

PrH6

 

 NSO-Brochure 1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.