สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

LogoPopSensus

ความเป็นมา สำมะโนประชากรและเคหะ

BIntro

การประชาสัมพันธ์

Pr1  

                                                                                   

ข่าวประชาสัมพันธ์

DPopsensus63   

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.