ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

วันที่ 18-20 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  นางสุภรา ชุ่มขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและนายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)  ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดชลบุรี 

180919W

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.