ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น

130919KK2

130919KK

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.