การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562  โดยมีนางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

280819

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.