การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  นายมนตรา กอซอ  นายอำเภอจัตุรัส  เป็นประธานในพิธีการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ได้ดำเนินการอบรมให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐ ในพื้นที่โครงการติดตั้งเน็ตประชารัฐให้ครบ  โดยมีนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน  นักวิชาการสถิติชำนาญการ  ร่วมประสานงานการจัดอบรม

net06

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.