ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำฯ

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 

080719M.1

080719M.2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.