กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมินำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม 
 ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  

270619.1

270619.5

270619.5

270619.4


สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.