กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีที่ทำการภายในศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยนางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมินำเจ้่าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร่วมกิจกรรม 

FB IMG_1559292697685

FB IMG_1559292715149

FB IMG_1559292706198

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.