การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งแผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

1559285277651

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.