การบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  30 พฤษภาคม  2562  เวลา 15.30 น. นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมเป็นผู้แทนของจังหวัดชัยภูมิในการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

300519

วันพฤหัสบดี ที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒                   เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น                        จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.