การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2562  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

FB IMG_1559292689019

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.