ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ วันที่ 18-20 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  นางสุภรา ชุ่มขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและนายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)  ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดชลบุรี  อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน   เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น     อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562  โดยมีนางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  นายมนตรา กอซอ  นายอำเภอจัตุรัส  เป็นประธานในพิธีการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ได้ดำเนินการอบรมให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐ ในพื้นที่โครงการติดตั้งเน็ตประชารัฐให้ครบ  โดยมีนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน  นักวิชาการสถิติชำนาญการ  ร่วมประสานงานการจัดอบรม ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบกา

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัด

 • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึ

 • การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

  การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.